تبلیغات
pekcher - عکسهای خبری از گوشه کنار جهان (110)Admin Logo
themebox Logoقرآن خوانی كودكان و نوجوانان روزه دار فلسطینی در مسجدی در رفح غزه پیش از افطار

نوجوانان روزه دار فلسطینیناآرامی دو شب گذشته در لندن

ناآرامی های لندن

ناآرامی های لندنتوفان در سواحل شرق چین

توفاننمایش هوایی در بخارست رومانی

نمایش هواییریختن شیر بر روی یك مار كبرا در مراسم آیینی هندوها در معبدی در آرمیستار هند

مار كبراانعكاس تصویر ابرها روی پنجره های ساختمانی در حال ساخت در نیویورك

انعكاسنقاشی های دیواری در لوس آنجلس

نقاشی دیواریدعای یك كودك ژاپنی در مراسم یادبود قربانیان انفجار اتمی هیروشیما

كودك ژاپنیسربازان آمریكایی مشغول استراحت در یك سنگر در قندهار

سربازان آمریكاییفلامینگو های باغ وحش برلین

فلامینگوفرار یك طاووس از باغ وحش نیویورك

طاووسبدون شرح!

بدون شرح

بدون شرح

بدون شرح