تبلیغات
pekcher - تایپ ده انگشتیAdmin Logo
themebox Logo-     برای تایپ کلیدهای ردیف پائین، انگشتان بایستی کماکان بر روی پایگاه قرار داشته باشند، هر انگشت دقیقاً به کلید پائین کمی مایل به راست ضربه زده و به پایگاه بر می گردد.

 

گ ک       م          ن            ت    ا

ل ب           ی          س         ش

    /        .          و               ئ   د

ذ   ر         ز          ط            ظ

 

-     به لحاظ اینکه کلیدهای موجود در این ردیف نیز بایستی بدون نگاه تایپ شوند، باید آنها را حفظ کرد. برای این کار تمرینات داخل کادررا به حدی که لازم باشد، تکرار نمائید.

 

   گ/          ک/            م.         نو         تئ         اد

                شظ          سط         یز          بر          لذ

 

 

سلام  کلام  زور لاله  برای   بالائی  اشراقی  جوائز  اشرافی  منبع  کلاه  ارگ  ونوس  مرتفع  ژاله  موجب  گمراهی  ویکتور هوگو  بزاز  تیغ   میز  متواضع  مانع  موجود  خلال  قوزک  غفلت  تبلیغ  عرق  بلاعوض  لاقید  یگانگی  یوسف  تفریق  لاعلاج موضوع  حالا  لازم  کالا  جامع  غریق  غریب  مرتفع  بازرگان  باشگاه   نمایشگاه   گرگ   تگرگ   فرهنگ  هنر  گمرکات  کارگاه  خروج  واقع  ستاره وزارت   قصور  ضارب  عقیق  وقوع  خروج  فروغ   اجتماع ضخیم  ارجاع  شارع  خرمن  حائز   فلاح  همزاد   همراه  همسایه  دلالت  گلایل  قاموس  ورزشکار  رافع  مبیع   غرق  قورباغه

 

حکایت عشق لیلی بین المللی است. حرف شما صحیح است.

 

 خائن ترسو است. عصر ما عصر فضاست. عصر قمر مصنوعی است.

 

 عبور و مرور اتومبیل ها با سرعت مناسب سبب رعایت حال عابرین

 

 است. ترافیک خوب نیست.  کلاس های نجات غریق هر ساله برقرار

 

 است. یک غریبه از شئون خانوادگی خود سخن می گفت. جامع و

 

 مانع کلمات همخوانی است. راستی  موجب رستگاری است. از نو

 

 کیسه قرض مکن. روز از نو روزی از نو. خواستن توانستن است. هر

 

 که بامش بیش برفش بیشتر. کم بخور همیشه بخور. کار عار

 

 نیست. به هر کجا روی آسمان همین رنگ است. گفتم ز من از تو

 

 کار بستن. بیکار نمی توان نشستن. آیا می خواهی با من به

 

 تماشای فیلم سینمائی بیائی؟  آیا خائن همیشه نا آگاه است؟

 

 ثواب آخرت از زرق و برق این روزگار بهتر است. تبلیغ شما بسیار

 

 عالی است. و باعث گرایش اشخاص به خوبی و نیکی می شود.

 

 حرف حق تلخ است. همیشه راست بنشین.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 6:9  توسط هستی  |  4 نظر

درس پنجم

-         آشنائی با نحوه تایپ کلیدهای ردیف دوم:

 

                   دست راست                              دست چپ       

چ ج ح         خ       ه       ع         غ

ف ق         ث     ص      ض    

گ ک          م        ن     ت         ا

ل  ب       ی      س       ش

 

-         انگشتان بر روی ردیف راهنما(پایگاه) قرار دارد. برای تایپ کلیدهای ردیف دوم ، ردیف بالای پایگاه، هر انگشت وظیفه تایپ کلید بالای خود را دارا می باشد. با این توضیح که برای تایپ کلیدهای ردیف دوم، هر انگشت کمی مایل به چپ حرکت می کند و کلید مورد نظر را زده و به پایگاه باز می گردد.

-         ابتدا تمرینات داخل کادر را تا اندازه ای امتحان کنید که به راحتی و بدون نگاه کردن بتوانید آنها را تایپ کنید.

 

      شض       سص        یث        بق        لف 

  

 گچ      گج       گح      کچ       کج     کح     مخ      نه      تع    اغ

 

اشکاف  قاف قاق تخصص صبا ثمن قابل همگام غافل عالی همه همکیش همیشه گاه خانه حمام جشن فیض باغ کاخ کاج مخفیانه گاهی خصلت هگمتانه شگقت گام بنعشه ضمانت گاه خاتم کمال جمال ثاقب ضیافت فلفل عامل خیال جمال خجالت قناعت گلایل نمایشگاه گفتن باشگاه انصاف مثلث جاجیم فصاحت گل قفل فاسق عفیف اعمال شخصیت عقل فامیل شفق حجت فاتح فاق قافله گله گیاه قفس جفا گچ

 

علی عالم است. علم نیک است. علم با عمل نیک است. غیبت انسان غایب مکن. ماشین من قفل است. خانه شما کثیف نیست. شما همیشه به خانه ما بیا. صنف بقال اینجا نیست. صفت این جمله اسن کلمه است. حجت حق نام ابن سینا است. صلح ضامن آسایش ملل است. ضمانت شخص فاسق مصلحت نیست. همیشه عفیف باش . این متاع خیلی عالی است. بخیل همیشه تلخکام است. غم شما بی علت است. اثاثیه این خانه بی مثال است. عمه شما با خاله من فامیل است. خانه ما خیابان خیام است. خیابان جنب خانه شما عالی است. عکس شما میان تمام اشخاص قابل تشخیص است. خیابان جنب خانه شما عالی است. عکس شما میان تمام اشخاص قابل تشخیص است. شناخت خصلت ها عملی مشکل است. اسلحه شما قیمتی است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 5:32  توسط هستی  |  یک نظر

درس چهارم

-         این جلسه هم کافیست تا فقط تمرین داشته باشید.

-         در درس پنجم کلیدهای ردیف های دیگر آموزش داده می شود.

 

کمک کتک کلک گیس گیش گاش گاس نمک ملک میس نیس کیش

 

 بیش مات ماش باش بام نام سام تاب ناب باک شبی ابی یکی میل

 

 نسا بیل میل کک مک تابش تالش نیل شال بال سال شیب سیب

 

 بست سمت سلب کسب مشت تاک ساک کشت مست سین

 

 سیم سین شین کیم گیم نیم بین سلک بیم سیل میل شمس کلم

 

 شکم این کشک اشک لیکن نان ناس منت منش اسم بسم شکل

 

 شیک مبنی الک کم کم کمکی کمال شمال تماس شاک کبک

 

 سالک ساکت مالک مماس کمین امین یمین ممکن یک تبسم

 

 تکلم سنبل مکان سبیل ایمان لباس تکلم سبک تنک تابش تسلیم

 

 شبنم کمی منت گالش تابش الکل نیک کام شام مام ملت ملی

 

 مسی تکی کمیاب کامیاب شک بیست کمان تابان سامان ساسان

 

 شایان بیم کتلت کباب کتاب گسل گشتاسب گلایل کیس گیش

 

 گمان گل گام نگین گلاب شکیل گلی گلبانگ گشت بانگ تانگ سگ

 

 شب گلایل کیس کیش گمان کمین

 

ماشین ما میشی است. مسلمانی مسلک تکامل است. مسلمان

 

 سنبل متانت است. مکان سینما مناسب است. کتاب شما امسال

 

 کمیاب نیست. شام ما امشب کباب است. گل گلاب کمیاب است.

 

 ابن یمین مسلمان است. نگین یمنی کمیاب است. لباس ایمان تن

 

 انسان مسلمان است.

 

+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم آبان 1386ساعت 5:53  توسط هستی  |  2 نظر

درس سوم

-         تمرینهای زیر را در برگه وارد نمائید و به اندازه ای تکرار نمائید که هر سطر را در کمتر از یک دقیقه تایپ نمائید.

-         باید دقت داشته باشید که بدون نگاه به صفحه کلید و مانیتور این کار را انجام دهید.

-         بعد از هر کلمه یک فاصله ضروری است.

 

تا با نا سا شا تا کا ما یا نا سا شا کا ما تا با یا نا سا شا

 

کا گا ما تا با یا نا شا با کا گا نا با یا تا گا تا نا نما سبا

 

بما بنا شما بنما بنا بیا کیا نیا شنا نما نیا سبا بما گیا انا

 

شما شنا مینا سینا سینما سیتا بیتا سیما بیا با ما سینما

 

گامبیا ناسیتا نینا سینما بیا ایتالیا کلمبیا مینا سیما سینما

 

نکلیا سینکا سیمکا بیا تماشا شکیبا نابینا سینا نکلیا

 

سینکا سیمکا بیا تماشا شکیبا نابینا سینا نکلیا مینا

 

سبا سینکا تماشا نابینا بینا مامانا ساماشا بابا ماما

 

ناکاتا ناسیتا شکیبا کاملیا ناتاشا کاناما ناسیتا

 

شکیبا کاملیا ناتاشا کاناما ساباشا ناساشا سینما

 

لباسا سینا سیتا سینما منا نسا سبا بما کیا انا سیمکا

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 8:45  توسط هستی  |  نظر بدهید

درس دوم

-  بعد از یاد گیری اصول اولیه  در تایپ، تمرین و تکرار حرف اول را می زند.

- در این درس  شما باید بدون نگاه کردن به صفحه کلید و مانیتور تمرین های زیر را با دقت انجام بدهید.

 - قبل از تمرین یک بار دیگر باید بدانید که در مورد انگشت نشانه که مخصوص دو حرف است، انگشت شما بعد از تایپ حرف«ا» سریع باید روی «ت» برگردد. یعنی جایگاه خودش. همچنین در مورد «ب» و «

گ» بایستی دقت کنید.

- حالا تمرینهای زیر رادر یک برگه A4 یاداشت کنید. و سپس از روی برگه شروع به تمرین کنید.

 

ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل ااا للل

تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت تتت

ننن ننن  ننن ننن ننن ننن نننن ننن نننن ننن ننن ننن ننن ننن ننن

ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم

سسس سسس سسس سسس سسس سسس سسس

ککک ککک ککک ککک ککک ککک ککک ککک ککک ککک ککک ککک

ششش ششش ششش ششش ششش ششش ششش ششش

گگگ گگگ گگگ گگگ گگگ گگگ گگگ گگگ گگک گگگ گگگ گگگ

تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب تب

نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی نی

مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس مس

کش کش کش کش کش کش کش کش کش کش کش کش کش

گش گش گش گش گش گش گش گش گش  گش گش گش گش

شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب شسیب

کمنت کمنت کمنت کمنت کمنت کمنت کمنت کمنت کمنت کمنت

گکمنت گکمنت گکمنت گکمنت گکمنت گکمنت گکمنت گکمنت گکمنت

متکن متکن متکن متکن متکن متکن متکن متکن متکن متکن متکن

سیمک سیمک سیمک سیمک سیمک سیمک سیمک سیمک سیمک

یشبس یشبس یشبس یشبس یشبس یشبس یشبس یشبس

سشیبل سشیبل سشیبل سشیبل سشیبل سشیبل سشیبل

کمنتا گکمنتا شسیبل کمنتا گکمنتا شسیبل  کمنتا کمنتا کمنتا کمنتا

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 22:21  توسط هستی  |  2 نظر

درس اول

 

 

 

اولین مرحله یادگیری، آموزش و تمرین کلیدهای راهنما روی صفحه کلید است.

 

- کلیدهای راهنما روی صفحه کلید، ردیف سوم از بالا یا ردیف دوم از پائین هستند.

- انگشت های نشانه همیشه باید روی حرف«ت» و «ب» که دارای برجستگی

می باشند، قرار بگیرند.

- اینتر با انگشت کوچک و فاصله یا space با انگشت شست زده می شود.

 

                   دست راست                                    دست چپ

کوچک    انگشتری     میانه       نشانه

نشانه      میانه      انگشتری     کوچک

گ ک          م              ن        ت ا

ل ب        ی           س                ش

 

-         برای یادگیری درسهای بعدی ابتدا باید حروفهای مربوط به هر انگشت را به خوبی یاد بگیرید.

-         بعد از استفاده از حرف «ا»  مجدد انگشت نشانه را روی حرف «ت» که دارای برجستگی است می آوریم. همچنین در مورد «ل» و «گ» .

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم آبان 1386ساعت 20:48  توسط هستی  |  یک نظر